TARIM

  • Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

 

  • Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

 

  • Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

 

09.06.2018