SANAYİ, TİCARET VE EKONOMİ

 • Vatandaşlarımızın, kredi ve kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılması,

 

 • Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformların hızla gerçekleştirilmesi,

 

 • Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

 

 • AVM yasasının yeniden düzenlenmesi, esnafı yok eden AVM ve zincir marketler ile belediye işletmelerine yönelik tedbirler alınması,

 

 • Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

 

 • Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması,

 

 • Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

 

 • Çiftçilerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması,

 

 • Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmaması, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükünün düşürülmesi,

 

 • İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilmesi,

 

 • Gençlerimizin, iş bulana kadar ailelerinin sağlık sigortasından yararlanması ve öğrenim kredisi borçlarından faiz alınmaması,

 

 

24.06.2018