ÇALIŞAN VE EMEKLİLER

 

 • Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

 

 • Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

 

 • Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi,

 

 • Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

 

 • Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması,

 

 • Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

 

 • Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

 

 • Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

 

 • Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

 

 • Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

 

 • Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

 

 • Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

 

 • Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,

 

 • Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

 

 • Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

 

 • Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

 

 • Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

 

 • Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması,

 

 • Mübaşir, zabıt kâtibi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,
 • Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılması,

 

 • Emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderilmesi, refah payının yükseltilmesi,

 

 • Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetinin giderilmesi,

 

 • Şoför esnafımıza yıpranma payı hakkı temin edilmesi,

 

 • Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanması,

 

 • Esnaf ve sanatkârlarımızın geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı tanınması,

 

 • Staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik hizmetine sayılması,

 

 • Esnaf ve çiftçilerimizin vergi ve prim yükünün hafifletilmesi,

 

 • Asgari ücretten vergi alınmaması, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması,

 

 • Kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya alınması,

 

 • Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, genel idari hizmetlere geçirilmesi,

 

 • Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılması,

 

 • Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verilmesi,

 

 • Yardımcı sağlık personelinin istihdamının yaygınlaştırılması,

 

 • Mühendislerin özlük haklarının iyileştirilmesi,

 

 • Öğretmenlerimizin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması,

 

 • Atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilmesi,

 

 • Maliye ve gelir idaresi çalışanlarımıza kurum içi uzmanlık sınavı açılması,

 

 • Mübaşir, zabıt kâtibi ve diğer adalet çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi,

 

 

 

 

24.06.2018